• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

"en på hundre"

Søndag 17. Oktober 2021

Kalv i Bygdeberget

Overskriften viser til de 68 felte elgene i RA + de 31 fra SA. Altså 99 dyr.

 

Bildet viser en kalv som ble felt i Bygdeberget i ettermiddag.

Fortsatt god uttelling for mange lag. Det meldes med noen få unntak om bra med elg. 

Det er nå 9 lag som er ferdige med årets elgjakt. Oversikten finner du på Jaktkartet.

 

Det er fortsatt igjen 6 hjort på "allmenningskvota". Alle som skal jakte hjort plikter å sjekke i Viltrapporten før jaktstart.

Skrevet av Jørgen