• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Elgkvoter 2021

Fredag 27. August 2021

elgokse Siltjrnsberget 2021

Årets elgjaktstart er 5 uker unna. Vi har fordelt kvotene og underrettet våre 14 jaktlag om fordelingen gjennom Viltrapporten.

Dere andre finner oversikten på Jaktkartet.

Elgjakta i allmenningene varer fra 2.10 - 7.11.

Totalkvote på 136 dyr, hvorav 127 er fordelt i første tildeling. Med andre ord er det 9 ekstradyr.

Skrevet av Jørgen