• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Ei uke igjen av årets elgjakt

Søndag 31. Oktober 2021

Elgkalv Ottvangen25 kg 31.10.2021

Erland er barmhjertig i dag - feller en enslig elgkalv på 35 kg.

Status når 7 dager gjenstår er 110 felte elger av ei utdelt kvote på 125. I tillegg har vi 3 kalver som ikke teller på kvota.

Detaljert oversikt på linken Jaktkart elg.

Skrevet av Jørgen