• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Digital kartløsning for RASA

Onsdag 8. Juli 2020

nytt kart rasa

Digital kartløsning for Romedal Almenning og Stange Almenning er nå online.

Kartløsningen kan brukes på mobil og nettbrett med appen ArcGIS Explorer. Bruk denne lenken for å gå direkte til allmenningskartet:
Kart over RASA i ArcGIS Explorer

Kartet kan også åpnes i nettleser på PC eller mobil ved å bruke denne lenken:
Kart over RASA i ArcGIS webløsning

Den digitale kartløsningen er fortsatt under utvikling, og viser foreløpig allmenningsgrensene, skogsbilveger, turstier, badeplasser, åpne koier og DNT Overnatting.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger om hvordan den nye løsningen fungerer.