• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Dag 4

Tirsdag 5. Oktober 2021

Pigger pa 25 ar 2021

Dette ble dagen for okser med elendige gevir. Ikke mindre enn 4 slike okser er besiktiget og nedklassifisert til ungdyr (11/2 år) i dag.

Romedal har nå felt 34 dyr av kvoten på 90

Stanges tall er 10/46

Ytterligere en "allmenningshjort", spissbukk er felt i Siltjernsberget. 

Jaktkartet er oppdatert.

Skrevet av Jørgen