• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Dag 2 i elgjakta

Søndag 3. Oktober 2021

Kalv nr. 2 i Tronshatten 2021

På bildet slaktes kalv 2 i Tronshatten. 9 elger felt i RA i dag.

På Stange Almenning er det ikke felt elg i dag.

Jaktkartet er oppdatert med de 17 felte dyrene så langt.

Skrevet av Jørgen