• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Dag 2 elgjakt 2022

Søndag 2. Oktober 2022

Stor kalv i Romseterberget

Da er dag 2 av årets elgjakt ferdig. På bildet ser dere en stor kalv fra Romseterberget i dag. Den var helt alene, men veide like fullt 72 kg.

Status er nå 19 felte elger av kvoten på 134 som er fordelt så langt.

Jaktkartet er oppdatert.

Skrevet av Jørgen