• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bruksrettsregler 2023 Romedal Almenning

Mandag 2. Januar 2023

arsmote ra 2022

Bruksrettsreglene for 2023 er nå publisert på siden regler og retningslinjer. Bruksrettsportalen oppdateres så snart som mulig.

De viktigste endringene i regelverket er:

  • Alle kr-satser er justert i henhold til byggekostnadsindeks for boliger (materialer) per oktober, det vil si en økning på 8,1 %.
  • Ytelser til bytte av vindu/dør/port i bolighus og isolerte driftsbygninger økes.
  • Det innføres tilskudd til energi- og varmeanlegg, eksempelvis solcelleanlegg.
  • Det innføres tilskudd til sanering av driftsbygninger.
  • Det innføres tilskudd til grøfting og nydyrking.