• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
 • Telefon 62 58 53 60

Bruksrettsbefaring fredag 24. september 2021

Torsdag 12. August 2021

Befaring vann hytte koie

Oppdatering 16.09.21:

Allmenningskontoret har i dag sendt ut viktig informasjon på e-post til alle som har sendt inn påmelding. Har du ikke mottatt dette så ta kontakt på tlf. 62 58 53 60 eller e-post romedal.almenning@rasa.no / stange.almenning@rasa.no

 

Invitasjon til bruksrettsbefaring 24. september

Romedal Almenning og Stange Almenning vil invitere de bruksberettigede med ektefelle/samboer + kårfolk til årets bruksrettsbefaring!

Det tas forbehold om endring av programmet på kort varsel, av hensyn til smittesituasjon etc.

Påmelding

Bindende påmelding innen mandag 13. september til allmenningskontoret:
Fyll ut påmeldingsskjema: Klikk her
Eller ta kontakt på tlf. 62 58 53 60

Kjøreruter og program for befaringsdagen

Klikk her for å laste ned program i pdf-format

Kjøreruter:

 • Buss 1: Kl. 08.00 fra Vikingskipet: Fv222 Stangevegen til Skjelve – Jønsbergvegen til Ilseng – Gamlevegen – Løkenvegen – Gaustadvegen – Åsvegen – Andrew Furuseths veg – Tomtvegen – Vallsetvegen nordover til Korsbakken – RV3 til E6 påkjøring – E6 sydover til Gammelsaga.
 • Buss 2: Kl. 08.00 fra Vikingskipet: over Stangebrua – Sandvikavegen – Vestbygdvegen til Stange Kirke – Sørumvegen – Såstadvegen mot Stange sentrum – Kirkevegen – Storgata – Kr. Fjelds gate – Stange stasjon – Jernbanegata/Storgata – Romedalsvegen til Uthuskrysset – Dalsvegen – Skytragutua til Herredsvang – Mågårdvegen til Romedal Sentrum – Solvinvegen til Uthuskrysset – E6 sydover til Gammelsaga.
 • Buss 3: Kl. 08.00 fra Støsaga: Vallsetvegen til Korsbakken – Kolomoen til påkjøring E6 – E6 sydover til Gammelsaga.
 • Buss 4: Kl. 08.00 fra Stange stasjon: Fv222 Tangenvegen til Tangen – Gamle E6 til Strandlykkja – Spitalsvegen – Prestsætervegen til Idrettsplassen – Gammelsaga.

Stå på bussholdeplass langs oppsatte veger – se etter buss med gul plakat og vis at du vil med. Vær ute i god tid – vi beregner at alle busser vil bruke ca. 1 time på sin rute.

Program:

 • 1. Ca. kl. 09.00 - bussene ankommer første stopp – Gammelsaga
  • Her får vi nykokt kaffe og «noe å bite i».
  • Kent Ove orienterer om:
   • a. Strategi for skogsdrift. Herunder foryngelse og andre skogkulturtiltak.
   • b. Skogsbilvegnettet, rutiner for brøyting, sommervedlikehold.
   • c. Terrengtransport tømmer sett i forhold til vegbygging.
 • 2. Avreise til nedkjøring Hvitsand
  • Gaute og Jørgen orienterer om skiløype og hyttebygging.
  • Jørgen orienterer om koieutleie.
 • 3. Post v/ Finnburet
  • Lunsj m/ spørrekonkurranse.
  • Gaute orienterer om:
   • a. Elgforvaltning.
   • b. Villsvinproblematikk. Ønske om å få en samlet godkjenning for uttak / jakt på denne arten over hele kommunen.
 • 4. Ankomst Vedrikstad
  • Grensegang i Romedal v/ Even.
 • 5. Ankomst «Malungstorget»
  • Romedal Almenning turstilag orienterer om sin virksomhet i Romedal Almenning.
  • Even orienterer om fløtinga i Fallåa.
  • Jørgen orienterer om:
   • a. Lysjødammen.
   • b. Målervass- og Fløtdammen.
 • 6. Avmarsj til Gildehallen for middag og sosialt samvær.
 • 7. Retur med buss kl. 20.00

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Romedal Almenning og Stange Almenning

Almenningsstyrene