• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bruk av hund på revejakt

Torsdag 7. April 2022

Vellykket revejakt3

RASA har reversert tillatelsen til bruk av hund på revejakt fra 20.8. Dermed blir det som tidligere 10.9 som er første dag for bruk av hund på jakt hos oss.

PS. Fortsatt krav om saurenhetsbevis frem til 5.10.

Skrevet av Jørgen