• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Bestilling av langved 2022/23

Fredag 5. August 2022

Bjorkestokker

Allmenningene selger langved/råved av bjørk/blanding til bruksberettigede og innenbygdsboende (i Stange kommune). Ved høy etterspørsel prioriteres bruksrettsbestillinger i Romedal Almenning og Stange Almenning. Ta kontakt med allmenningskontoret på e-post eller telefon for å bestille. Levering i løpet av kommende høst/vinter. Vi vil samtidig oppfordre alle bruksberettigede til å være tidlig ute med sin bestilling.