• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Årsmøte i Stange Almenning 2018

Mandag 11. Mars 2019

nyhet placeholder


Årsmøtet for Stange Almenning holdes på Søndre Elton fredag 5. april 2019 kl. 19:00.
Årsmelding og regnskap for Stange Almenning for 2018 ligger i utskriftsvennlig PDF her:

Årsmelding Stange Almenning

 

 

Dagsorden for årsmøtet:

1. Styreleder åpner årsmøtet og referer dagsorden

2. Valg av møteleder

3. Valg av to bruksberettigede til å underskrive protokollen

4. Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning

5. Orientering om planer for kommende års virksomhet

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse. (Forslag fra valgkomite)

7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse samt oppnevning av revisor for neste års regnskap

8. Fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse (forslag fra styret)

9. Behandling av eventuelle innkomne saker til årsmøtet

10. Avgi uttalelse i andre saker som framlegges av almenningstyret med anmodning om uttalelse fra årsmøtet.

Etter årsmøtet vil det bli servert middag. Velkommen til årsmøtet!