• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Årsmøte i Romedal Almenning 2018

Fredag 8. Mars 2019

nyhet placeholder


Årsmøtet for Romedal Almenning holdes på Bryhni Søndre fredag 29. mars 2019 kl. 19:00.
Årsmelding og regnskap for Romedal Almenning for 2018 ligger i utskriftsvennlig PDF her:

 


Årsmelding Romedal Almenning

 

Dagsorden for årsmøtet: 


1. Styreleder åpner årsmøtet og refererer dagsorden.

2. Valg av møteleder.

3. Valg av to bruksberettigede til å underskrive protokollen.

4. Årsberetning, regnskap og revisjonsBeretning.

5. Orientering om planer for kommende års virksomhet.

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse (forslag fra valgkomiteen).

7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse samt oppnevning av revisor for neste års regnskap.

8. Fastsettelse av valgkomiteen godtgjørelse (forslag fra styret).

9. Behandling av eventuelle innkomne saker til årsmøtet (saker som ønskes behandlet på årsmøte må leveres skriftelig til almenningskontoret senest 22. mars).

10. Avgi uttalelse i andre saker som framlegges av almenningsstyret med anmodning om uttalelse fra årsmøtet.

 

Etter årsmøtet vil det bli servert middag. Velkommen til årsmøtet!