• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Årsberetninger 2016

Tirsdag 21. Mars 2017

nyhet placeholder

Årsberetningene for Romedal og Stange Almenninger kan leses og printes via disse linkene:

 

 

 

 

Årsberetning Romedal Almenning

Årsberetning Stange Almenning

 

Disse blir ikke sendt ut pr post, men det er mulig å komme innom Egerom og få en printet versjon dersom man ønsker det.

 

Skrevet av Susanne