• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Åpne koier

Fredag 9. Desember 2022

Fra befaring 4.12.2022

Bildet viser Digeraukoia mellom Ott- og Lysjøen

Romedal- og Stange Allmenninger har drøyt 160 skogskoier fordelt utover 37 km2 totalareal. Eiendommene dekker halve flateinnholdet i kommunen.

For nær 30 år siden definerte vi hvilke koier som skal stå åpne. Foruten 2 koier som krever en vesentlig oppgradering samt noen mindre "lembrakkker" opererer allmenningene med 16 koier som er ment å tjene dere som bruker utmarka i kommunen.

Oversikt over koiene finnes på denne siden.

Kolasj fra hosten 2024

Bildet viser de 11 koiene i Romedal Almenning.

I mnd. skifte november/desember i år er alle koiene besøkt av Grethe (samboer) og undertegnede. Foruten å skifte røykvarsler, henge opp nødplakat og kontrollere ildsted har vi ryddet i koiene. Aske er også tatt ut av ovner i tillegg til å tørke av vindus- og dørkarmer. Med noen få unntak var koiene ryddige. Dette tolker vi dit hen at det er flere av dere som er frivillige "faddere" på dette fine fritidstilbudet.

Kolasj fra hosten 2027

Bilde av de 5 åpne koiene i SA

De manglene som er avdekket vil bli utbedret det kommende året.

I dag 9. desember har jeg min siste dag på arbeid i Romedal- og Stange Allmenninger. Når jeg ser tilbake på 34 år er det med stor glede jeg kan takke eiere, kolleger, kunder og andre for en arbeidsplass som har gitt langt mer enn den har tappet hva gjelder energi og arbeidsglede.

Takk for meg.

Mvh.

Jørgen