• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Åpen dag på Gammelsaga lørdag 18. juni 2022

Mandag 13. Juni 2022

Gammelsaga

Saging av tømmer
Salg av grillmat og drikke
Teater om Gammelsaga sin historie

Kr 150,- pr. billett (Vipps eller kontant), maks 50 personer pr. pulje.

Dagsplan:

11.00-12.00 Dampsaga sager tømmer
12.00 Vandreteater 1. pulje
12.15 Vandreteater 2. pulje
12.30 Vandreteater 3. pulje
12.45 Vandreteater 4. pulje
13.00-14.00 Dampsaga sager tømmer

Veibeskrivelse fra Espa, Trøftskogen eller Mattisdammen:
Kjør mot Lalumsvangen

Gratis bomveg denne dagen.

Stange Almenning
Hedemarken Maskinlag