• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon

Bruksrettsportalen er oppe igjen etter tekniske problemer

5. August 2020

Oppdatering 10. august: Problemet er løst og portalen fungerer som den skal igjen.

Les mer

Åpningstider kontoret sommeren 2020

9. Juli 2020

Allmenningskontoret er feriestengt i uke 29, 30 og 31 (f.o.m. 13. juli t.o.m. 31. juli).

Les mer

Digital kartløsning for RASA

8. Juli 2020

Digital kartløsning for Romedal Almenning og Stange Almenning er nå online.

Les mer

Valgresultater

25. Juni 2020

Valgresultatene klare for begge almenningene.

Les mer

Nye bruksregler

28. Mai 2020

Landbruks- og matdepartementet godkjente 20. mai 2020 nye bruksregler for Romedal Almenning og Stange Almenning.

Les mer

Gjennomføring av årsmøter og valg 2020

28. Mai 2020

På grunn av anbefalingene rundt korona-situasjonen vil årsmøtene i år bli avholdt med videomøte på Microsoft Teams. Dato: Onsdag 24. juni. Valget avholdes på Egerom torsdag 25.

Les mer

TRENING JAKTHUNDER

26. Mai 2020

Romedal- og Stange Allmenninger har utarbeidet et nytt regelverk gjeldende for trening av jakthunder. Regelverket tar utgangspunkt i Hundeloven.

Les mer

Åpning av veger - OPPDATERING 5.6.20

20. Mai 2020

Mange av vegene i RASA er nå åpnet igjen og vegkartet har blitt oppdatert.

Les mer

Beiteslipp 23. mai – husk gjerdeplikten

14. Mai 2020

Beiteberettigede i Romedal Almenning og Stange Almenning kan slippe beitedyr på utmarksbeite når beitet vurderes som tilstrekkelig. Første slippdato er satt til 23. mai 2020.

Les mer

Allmenningskontoret åpner igjen

11. Mai 2020

Fra og med mandag 11. mai gjenåpner vi allmenningskontoret for besøkende.

Les mer

Årsmelding og valgliste for Romedal Almenning

14. April 2020

Her finner du årsmelding for 2019. 

Les mer

Vårstengte veger

3. April 2020

Med våren kommer stenging av veger. Kartet på hjemmesiden er nå oppdatert med vegene som allerede er stengt: Prestsetervegen, Odalsvegen og Markvegen i SA og Slettholsvegen, Smørvegen...

Les mer