• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon

TRENING JAKTHUNDER

26. Mai 2020

Romedal- og Stange Allmenninger har utarbeidet et nytt regelverk gjeldende for trening av jakthunder. Regelverket tar utgangspunkt i Hundeloven.

Les mer

Åpning av veger - OPPDATERING 5.6.20

20. Mai 2020

Mange av vegene i RASA er nå åpnet igjen og vegkartet har blitt oppdatert.

Les mer

Beiteslipp 23. mai – husk gjerdeplikten

14. Mai 2020

Beiteberettigede i Romedal Almenning og Stange Almenning kan slippe beitedyr på utmarksbeite når beitet vurderes som tilstrekkelig. Første slippdato er satt til 23. mai 2020.

Les mer

Allmenningskontoret åpner igjen

11. Mai 2020

Fra og med mandag 11. mai gjenåpner vi allmenningskontoret for besøkende.

Les mer

Årsmelding og valgliste for Romedal Almenning

14. April 2020

Her finner du årsmelding for 2019. 

Les mer

Vårstengte veger

3. April 2020

Med våren kommer stenging av veger. Kartet på hjemmesiden er nå oppdatert med vegene som allerede er stengt: Prestsetervegen, Odalsvegen og Markvegen i SA og Slettholsvegen, Smørvegen...

Les mer

LØSE HUNDER

18. Mars 2020

Allmenningene har innført forbud mot løse hunder på våre eiendommer. 

Les mer

Årsmøtene utsettes

17. Mars 2020

Årsmøter med valg i Romedal Almenning og Stange Almenning utsettes inntil videre grunnet tiltak mot spredning av coronaviruset. Møtene skulle vært arrangert henholdsvis 17.

Les mer

Allmenningskontoret stenges midlertidig

16. Mars 2020

Allmenningskontoret er stengt for besøkende f.o.m mandag 16. mars for å begrense spredning av coronaviruset.

Les mer

Årsmelding og valgliste for Stange Almenning

6. Mars 2020

Her finner du årsmelding for 2019 og opplysninger om valget av 2 kandidater til allmenningsstyret for de neste 4 årene.

Les mer

Stange Almenning - årsmøte m/ valg 27. mars 2020

5. Mars 2020

Avsluttes kl 17.00

Les mer

Vi søker skogsjef

13. Februar 2020

Med sine 240.000 dekar i Romedal Almenning og 130.000 dekar i Stange Almenning representerer den felles administrasjonen en av landets største skogforvaltninger.

Les mer