• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon

Åpningstider sommeren 2021

6. Juli 2021

Kontoret holder sommerstengt i uke 28, 29 og 30.

Les mer

Beiteslipp 24. mai

20. Mai 2021

Beiteberettigede i Romedal- og Stange Almenning kan slippe beitedyr på utmarksbeite når beitet vurderes som tilstrekkelig. Første slippdato er satt til 24. mai 2021.

Les mer

Vegavgiften endres fra og med 20. mai

3. Mai 2021

Vegavgiften i allmenningene endres fra og med 20. mai 2021. Allmenningene har til sammen rundt 300 km skogsbilveg som er åpent for ferdsel mot avgift.

Les mer

Bygge hytte på Harasjøen?

15. April 2021

Kveldsstemning på Harasjøen.

Les mer

JOB:U – Sommerjobb for ungdom

17. Mars 2021

Oppdatering 26.03.21: Stillingsutlysningen kan lastes ned som pdf her. Søknad og CV sendes til kent.ove.moren@rasa.no. Søknadsfrist 11. april.

Les mer

Hyttetomt på Harasjøen

17. Mars 2021

En hytteeier på Harasjøen syd sendte oss dette bildet fra sin hytte.

Les mer

Granerudsjøen hyttefelt

11. Mars 2021

Den 23. februar i år godkjente Stange kommune den oppgraderte Reguleringsplanen for Granerudsjøen hyttefelt i Stange Almenning.

Les mer

Årsmøte Romedal Almenning 15. april 2021

4. Mars 2021

Torsdag 15. april 2021 kl. 20.00(Merk: Tidspunktet har blitt forskjøvet 1 time fra det som opprinnelig var satt)

Les mer

Årsmøte Stange Almenning 8. april 2021

4. Mars 2021

Torsdag 8. april 2021 kl. 19.00

Les mer

Informasjonsmøter 25. februar 2021

10. Februar 2021

Alle bruksberettigede inviteres til informasjonsmøter torsdag 25. februar 2021. Møtene vil bli avholdt som videomøte på Teams. Meld deg på senest 22. februar.

Les mer

ROVVILT

22. Januar 2021

Romedal- og Stange Allmenninger er har oppdatert regelverket for rovviltpremiering. De største endringene finner du hva gjelder premiering for av felling av villsvin.

Les mer

Rapportering småviltjakt for 2020

12. Januar 2021

Vi vil minne om at alle som innehar småviltkort for 2020 skal levere rapport over jaktdager og fellinger.

Les mer