• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon

6 elger felt i dag

6. Oktober 2021

Fin kvige ble denne jegerens første elg. 

Les mer

Dag 4

5. Oktober 2021

Dette ble dagen for okser med elendige gevir. Ikke mindre enn 4 slike okser er besiktiget og nedklassifisert til ungdyr (11/2 år) i dag.

Les mer

Status etter 3 dagers jakt

4. Oktober 2021

Ja, er det en ny art vi ser i Hemtjernet (Kjerstiberget jaktfelt)? Nei, men ei lita ku som gikk til vanns etter at den ble skutt.

Les mer

Dag 2 i elgjakta

3. Oktober 2021

På bildet slaktes kalv 2 i Tronshatten. 9 elger felt i RA i dag.

Les mer

Første jaktdag 2021

2. Oktober 2021

På bildet ser dere jaktleder på Bygdeberget, Arild Westerhaug med årets første elg i allmenningene. Det ble en fin 1,5 år pigger.

Les mer

Slipp av hunder

6. September 2021

Det er ikke tillatt å slippe hund på allmenningenes grunn før 5.10. Eneste unntak er for de som har løst jaktkort.

Les mer

Elgkvoter 2021

27. August 2021

Årets elgjaktstart er 5 uker unna. Vi har fordelt kvotene og underrettet våre 14 jaktlag om fordelingen gjennom Viltrapporten.

Les mer

Bruksrettsbefaring fredag 24. september 2021

12. August 2021

Allmenningskontoret har i dag sendt ut viktig informasjon på e-post til alle som har sendt inn påmelding.

Les mer

Åpningstider sommeren 2021

6. Juli 2021

Kontoret holder sommerstengt i uke 28, 29 og 30.

Les mer

Beiteslipp 24. mai

20. Mai 2021

Beiteberettigede i Romedal- og Stange Almenning kan slippe beitedyr på utmarksbeite når beitet vurderes som tilstrekkelig. Første slippdato er satt til 24. mai 2021.

Les mer

Vegavgiften endres fra og med 20. mai

3. Mai 2021

Vegavgiften i allmenningene endres fra og med 20. mai 2021. Allmenningene har til sammen rundt 300 km skogsbilveg som er åpent for ferdsel mot avgift.

Les mer

Bygge hytte på Harasjøen?

15. April 2021

Kveldsstemning på Harasjøen.

Les mer