• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon

TRINN I VEL BLÅST

18. Mars 2016

Da er delmål 1 på Vormsund nådd. Vi sa at sperrer og gavl skulle være ferdige til påske.

Les mer

Årsberetninger 2015

17. Mars 2016

 

Les mer

BLIKKBERGET I ÅMOT

16. Mars 2016

Vinteren 2014 reparerte Ivar og Roar en låve på ei seter i Himmeldalen i Åmot. Eier er Erik Hartz fra Åmot.

Les mer

ELGJAKT I BYGDEBERGET

16. Mars 2016

Romedal Almenning har tilbydd Arild Westerhaugs jaktlag elgjakt i Bygdeberget. 

Les mer

SOL PÅ PANELET OG TVSIGNALER

15. Mars 2016

Takk til Martin for hogst og kjøring på Granerud i dag.

Les mer

SPESIALTØMMER

14. Mars 2016

I forbindelse med avvirkningen nedenfor Åsvang har vi levert en god del spesialtømmer av furu.

Les mer

ON THE ROAD

10. Mars 2016

Virket som tømrerne på Norsk Folkemuseum hogg i Jørnsmyrholen forrige måned er nå på veg til Bygdøy.

Les mer

SUTREBAKKEN I NY DRAKT

10. Mars 2016

På bildet ser dere bolighuset som sto på Sutrbakken husmannsplass vest for Vormsund. Eier Asbjørn G.

Les mer

KREVENDE JOBB PÅ MUSET

1. Mars 2016

Vi har de siste drøyt 2 ukene jobbet med reparasjoner på hovedbygningen på Muset i Vallset.

Les mer

LEDIG ELGJAKT

1. Mars 2016

Les mer

AGROL AVTALE

29. Februar 2016

Les mer

REKRUTERING ER VIKTIG

26. Februar 2016

Vinterferie er ikke bare moro? En dag på kontoret med mamma fikk et kjærkomment avbrudd med besøk hos GM - Skogsdrift og Gunnar Filtvedt.

Les mer