• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon

NY ALMENNINGSBESTYRER

1. Februar 2017

Romedal- og Stange Almenninnger har ansatt Gaute Nøkleholm som ny almenningsbestyrer.

Les mer

Bruksrettsportalen åpen frem til fredag 3. februar

31. Januar 2017

Vi har mottatt noen tilbakemeldinger om at informasjonen rundt stengingen av Bruksrettsportalen har vært for dårlig, og flere har ikke fått med seg dette.Det har...

Les mer

PRUTERUD SKISENTER

24. Januar 2017

Ildsjelene på pruterud melder om gode forhold for ski på Pruterud.

Les mer

STABBURET PÅ LIE

24. Januar 2017

Sist uke ble vi ferdige med restaureringen av stabburet på Lie Gård i Vallset.

Les mer

SMÅVILTJAKT 2017

23. Desember 2016

SMÅVILTJAKT for 2017.

Les mer

Nye regler for bruksretten i Romedal og Stange

20. Desember 2016

Romedal og Stange almenninger har de siste årene hatt store utbetalinger på bruksrett.

Les mer

ER DU DEN NYE LEDEREN I RASA

14. Desember 2016

Ønsker du å delta på det grønne skiftet i Innlandet? Romedal og Stange almenninger skal rekruttere ny bestyrer, se fullstendig stillingsutlysning på finn.no for mer informasjon.

Les mer

TIRSDAG 2012 - SOMMERJOBB BESATT

9. Desember 2016

RASA har ansatt den siste sommervikaren. 

Les mer

ÅREMÅLSKOIER

9. Desember 2016

Etter flere år uten oppfølging vedlikehold på ledige koier (ikke utleid per dato), har vi nå tatt oss på tak for å gjøre disse mer attraktive.

Les mer

GLATTE VEGER I ALMENNINGENE

8. Desember 2016

Som ellers i bygda er det speilglatte veger i almenningene. På grunn av jakt og juletrehogst har vi valgt å ikke stenge vegene.

Les mer

SHOW I MALUNGEN

18. November 2016

I går arrangerte Mr. Yang kick off på sitt vintershow i Malungen. Innbudte gjester fra Nord-Odal og Stange kommune foruten Hedmark Reiseliv og Inovasjon Norge.

Les mer

NY HYTTETOMT VED GJETHOLMSJØEN TIL FERIEN

7. November 2016

De to hyttetomtene Romedal Almenning har regulert på østsiden av Gjetholmsjøen er forsatt ledige.

Les mer