• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon

KOIE MED SUPER BELIGGENHET BLIR LEDIG

7. Oktober 2017

Koia, Plassetra med beliggenhet helt ned til Rasensjøen blir ledig fom. 1.11.2017

Les mer

OPPHOLD I ANNEN JAKT FØRSTE UKA I ELGJAKTA

6. Oktober 2017

Det er stengt for all annen jakt enn elgjakt fom 7. - 13.10 Fra og med den 14.

Les mer

JAKTSTOPP FOR ANDRE FØRSTE UKA I ELGJAKTA

6. Oktober 2017

En observant småviltjeger har avdekket en feil på vårt vedlegg til småviltkortene.

Les mer

OBSERVASJON AV ULV / SKUTT ULV

4. Oktober 2017

Det er sett ulv på et viltkamera i Romedal Almenning i dag.

Les mer

TRENING AV HUNDER I ALMENNINGENE

20. September 2017

Etter at det ar kommet en del spørsmål i høst, har vi oppdatert regelverket for hundtrening.

Les mer

ULV I STANGE ALMENNING

9. September 2017

Som sikkert mange av dere har sett på Facebook er det konstatert ulv i området ved Weensvangen i dag.

Les mer

KVOTEOVERSIKT ELGJAKT

7. September 2017

Jaktkartet http://www.rasa.no/jakt-og-fiske/jaktkart/ er oppdatert. 

Les mer

HJORTEJAKT

31. August 2017

Nedenfor følger det nye jakttilbudet fra oss på hjort.

Les mer

ROVVILT

28. August 2017

 

Les mer

SKOGSFUGLTAKSERING

28. August 2017

Jaktstart 10.9.

Les mer

TRENING HUND

23. August 2017

Det kommer en del spørsmål rundt regelverket for trening / slipping av hund i almenningene. 

Les mer

GRØNTLAGER

16. August 2017

RASA gjennomførte i gå et møte med deltakere fra: Hedmark Fylkeskommune, ANNO i Hedmark, Norsk Kulturminnefond, Riksantikvaren, Skogbrukspersoner fra offentlig og privat sektor.

Les mer