• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon

Åpen dag på Gammelsaga lørdag 18. juni 2022

13. Juni 2022

Kr 150,- pr. billett (Vipps eller kontant), maks 50 personer pr. pulje.

Les mer

Praktisk informasjon Stange Almenning 200 år 11. juni

31. Mai 2022

Informasjonen under er sendt den 31. mai til e-postadresse oppgitt ved påmelding. Har du ikke mottatt dette, så ta kontakt med allmenningskontoret.

Les mer

Beiteslipp 20. mai

12. Mai 2022

Beiteberettigede i Romedal- og Stange Almenning kan slippe beitedyr på utmarksbeite når beitet vurderes som tilstrekkelig. Første slippdato er satt til 20. mai 2022.

Les mer

JOB:U – Sommerjobb for ungdom 2022

8. April 2022

Liker du å jobbe ute, er nysgjerrig på skogbruk eller bare søker etter en sommerjobb. Da har du en kjempemulighet nå.

Les mer

Bruk av hund på revejakt

7. April 2022

RASA har reversert tillatelsen til bruk av hund på revejakt fra 20.8.

Les mer

Gjeninnføring av tilskudd i Stange Almenning

17. Mars 2022

Stange Almenning gjeninnfører tilskudd, og følgende tekst er tillagt regelverket (side 9) med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2022:

Les mer

Årsmøte og valg Romedal Almenning 2022

4. Mars 2021

Valget holdes på Herredsvang kl. 14.00-16.30, og etter årsmøteforhandlingene.

Les mer

Årsmøte og valg Stange Almenning 2022

4. Mars 2021

Valget holdes på Tingvold kl. 14.00-17.00, og etter årsmøteforhandlingene på Søndre Elton.

Les mer

Vi rekrutterer til vårt erfarne skogkollegium

8. Februar 2022

Oppdatering 08.04.22: Vi takker søkerne for interessen og opplyser om at stillingen nå er besatt.

Les mer

Manntall for valg 2022

28. Januar 2022

I 2022 er det valg av styremedlemmer for Romedal Almenning og Stange Almenning.

Les mer

Bruksrettsregler 2022

11. Januar 2022

Oppdaterte bruksrettsregler er nå publisert på sidene for regler og retningslinjer. Bruksrettsportalen oppdateres med nye satser så snart som mulig.

Les mer

Jubileum Stange Almenning

3. Januar 2022

I 2022 fyller Stange Almenning 200 år. Jubiléet feires lørdag 11.

Les mer