• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon

SKOGBRANNFARE

4. Juli 2018

All form for åpen ild er forbudt i allmenningsskogene nå. Dette gjelder også i grillhyttene som står på badeplassene.

Les mer

NYTT EIENDOMSOPPSYN

8. Juni 2018

RASA har inngått et samarbeid med de lokale elgjaktlagene vedrørende oppsynsvirksomhet på våre eiendommer.

Les mer

OPPDATERING SKOGBRANN

5. Juni 2018

Klokka er nå 21.30. Vi som har hatt ettermiddagsvakt (2 sjåfører fra GM Skogsdrift og undertegnede) har ikke observert røyk eller ild siden kl.18.00 For...

Les mer

SKOGBRANN UNDER KONTROLL

5. Juni 2018

Nesten på dagen 12 år etter storbrannen i Romedal Almenning gikk alarmen om at det brant i skogen ved Rasen.

Les mer

MUSEGNAG

28. Mai 2018

I forbindelse med Foryngelseskontroll på plantefelt har vi i tillegg til Snutebilleangrep observert felt hvor musa har skadet plantene.

Les mer

STOR FARE FOR SKOGBRANN

24. Mai 2018

Faren for skogbrann er veldig stor. Her er hva kommunene skriver;

Les mer

HVORFOR TØMMERTERMINAL PÅ SØRLI?

15. Mai 2018

 

Les mer

GRØNTLAGER SKOG

4. Mai 2018

I går var det oppstart på Prosjekt Blæking. Prosjektet er et samarbeid med Riksantikvaren.

Les mer

LEDIGE KOIER

4. Mai 2018

RASA har nå 5 nye koier ledig for utleie. For flere detaljer henviser vi til linken KOIER på denne siden. Koia på bildet er Bundtjernsdamkoia.

Les mer

STENGING VEGEROPPDATERING 17.4

12. April 2018

Alle vegene i RA er stengt.

Les mer

ÅRSMØTE m/VALG ROMEDAL ALMENNING 9.april 2018

9. Mars 2018

Mandag 9.april er det årsmøte for Romedal Almenning med valg av allmenningsstyre.

Les mer

ÅRSMØTE m/VALG STANGE ALMENNING 6.april 2018

9. Mars 2018

Fredag 6. april holder Stange Almenning årsmøte med valg.

Les mer