• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon

HJORTEKVOTE per 2. OKTOBER

30. September 2018

En hind skutt 29.9

Les mer

STATUS ELGJAKT ETTER FØRSTE DAG

30. September 2018

Det ble ingen rekordjakt første jaktdagen 2018. Vi felte 6 dyr i RA og ett dyr i SA

Les mer

Rabatt på malt kutterflis hos Moelven Løten i september

18. September 2018

15% rabatt på malt kutterflis ut september

Les mer

HJORTEJAKTA

5. September 2018

Hjortejakta startet sist lørdag og varer frem tom. 23.12. I elgjakta (29.9-25.11) er det kun elgjegerne som kan jakte hjort.

Les mer

TAKSERING SKOGSFUGL

29. August 2018

Vi har fått takseringsresultatene for begge allmenningene.

Les mer

Slipping av hund skrevet 22.8.2019

24. August 2018

Følgende regler gjelder for slipping av hund i allmenningene:

Les mer

SKOGBRANNFARE

4. Juli 2018

All form for åpen ild er forbudt i allmenningsskogene nå. Dette gjelder også i grillhyttene som står på badeplassene.

Les mer

NYTT EIENDOMSOPPSYN

8. Juni 2018

RASA har inngått et samarbeid med de lokale elgjaktlagene vedrørende oppsynsvirksomhet på våre eiendommer.

Les mer

OPPDATERING SKOGBRANN

5. Juni 2018

Klokka er nå 21.30. Vi som har hatt ettermiddagsvakt (2 sjåfører fra GM Skogsdrift og undertegnede) har ikke observert røyk eller ild siden kl.18.00 For...

Les mer

SKOGBRANN UNDER KONTROLL

5. Juni 2018

Nesten på dagen 12 år etter storbrannen i Romedal Almenning gikk alarmen om at det brant i skogen ved Rasen.

Les mer

MUSEGNAG

28. Mai 2018

I forbindelse med Foryngelseskontroll på plantefelt har vi i tillegg til Snutebilleangrep observert felt hvor musa har skadet plantene.

Les mer

STOR FARE FOR SKOGBRANN

24. Mai 2018

Faren for skogbrann er veldig stor. Her er hva kommunene skriver;

Les mer