• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Informasjon

RESULTATET ER 2 DAGERS JAKT

7. Oktober 2019

Da er dag to av årets elgjakt ferdig. Status så langt er 2 felte elg i SA og 15 i RA. Samlet kvote er 136 dyr.

Les mer

STATUS ELGJAKTA

6. Oktober 2019

Klokka er 9 andre jaktdag. Resultatet første dagen ble 13 elger og en fin kronhjort (felt i Tronshatten).

Les mer

Undersøkelse om bruksrett og bruksrettsytelser

23. September 2019

I dag sendes det ut en undersøkelse om bruksrett og bruksrettsytelser til alle eiere (bruksberettigede).

Les mer

Årets taksering av skogsfugl

4. September 2019

Her følger resultatene fra årets taksering av skogsfugl i Romedal og Stange.

Les mer

Oversikt elgkvoter 2019

2. September 2019

På bildet ser vi sultne elgjegere fra middagen i Malungen i fjor. God mat ble fortært. Jaktkartet er nå oppdatert med kvoten for 2019

Les mer

Tømmeravtale - flisavtale 2020-2022

16. August 2019

Treårsavtale for flisleveranse på plass!

Les mer

BRUKSRETTSBEFARING 14.juni 2019

16. Mai 2019

Fredag 14.juni er det duket for årets bruksrettsbefaring.

Les mer

INTERESSERT I ELGJAKT?

3. Mai 2019

Regelverket for elgjakt i RASA er utformet slik at interesserte elgjegere kan melde fra på kontoret.

Les mer

STENGTE VEGER i RASA

1. April 2019

Nå er stort sett alle våre skogsbilveger stengt.

Les mer

Sak til årsmøtet i Romedal Almenning

25. Mars 2019

Det har kommet inn en sak til årsmøtet i Romedal Almenning ang flis:

Les mer

Årsmøte i Stange Almenning 2018

11. Mars 2019

Årsmøtet for Stange Almenning holdes på Søndre Elton fredag 5. april 2019 kl. 19:00.Årsmelding og regnskap for Stange Almenning for 2018 ligger i utskriftsvennlig PDF her:

Les mer

Årsmøte i Romedal Almenning 2018

8. Mars 2019

Årsmøtet for Romedal Almenning holdes på Bryhni Søndre fredag 29. mars 2019 kl.

Les mer