• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

6. Jaktdagen i allmenningene

Torsdag 7. Oktober 2021

11 tagger i Gasvassdalen 7.10.2021

En svært god jaktdag i våre skoger med 12 fellinger.

På bildet ser dere jaktlederen i Gåsvassdalen med en 11 tagger.

Status: 47 felte elger i RA og 15 i SA

Jaktkartet er oppdatert. 

Skrevet av Jørgen