• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

6 elger felt i dag

Onsdag 6. Oktober 2021

Kvige i Rasalia3

Fin kvige ble denne jegerens første elg. 

RA har nå 40 dyr av en kvote på 90

SA 10 dyr av kvoten på 46

Jaktkartet er oppdatert