• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Villumstad

Sist oppdatert: 21.04.2021 10:04 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Reisverkshus med gang, kjøkken, stue og kammers. Ukjent byggeår. 

Bildet er tatt 20. april 2021 etter at oppussingen er ferdig.

Størrelse Ca 40 kvm.
Fasiliteter

Villumstad er et fint utgangspunkt for så vel jakt som annen utmarksopplevelser. Det fører stil ned til Gjetholmsjøen hvor det er mulig å ha en båt liggende.

Leietid Utleid 2024
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Denne gamle boplassen ligger øst i Romedal Almenning grensende inntil Løten. På sommerstid er det bilveg like frem. Om vinteren vil det være ca. 30 minutter på ski hvis vegen ikke er brøytet. Transport med snøscooter kan ordnes mot godtgjørelse.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Det er gjennomført en grundig renovering med blant annet nye vinduer og panel vinteren 2022. I tillegg er det lagt nytt tak på bygget.