• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Veltputtkoia

Sist oppdatert: 10.11.2021 14:05 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Tømmerkoie med ett rom oppført 1934.

Størrelse 4,8 x 4,8 m
Fasiliteter

Koie med plass til 4 personer.

Leietid Utleid 2026
Depositum 1/2 leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger på vestsiden av Harasjøen, like inntil bilveg. På vinterstid vil det være ca. 45 minutter på ski så fremt vegen ikke er brøytet. Transport med snøscooter på kan ordnes mot godtgjørelse. Koia er et godt utgangspunkt for jaktopplevelser, i tillegg er det muligheter for sportsfiske i nærliggende vann.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

 

Vedlikeholdsbehov

Da koia nylig er restaurert er kun behov for ordinært årlig vedlikehold de nærmeste årene.