• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Tvelsmålskoia

Sist oppdatert: 28.01.2021 09:27 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Tømmerkoie oppført 1938 med et tilbygg i reisverk. God plass til en familie.

Størrelse 7 x 4,8 m
Fasiliteter

Ei koie med god plass og fin beliggenhet. I tillegg er stallen intakt med 3 spilltau. Det er mulighet for å dele av stallen slik at det blir et godt stallrom for en hest alene.

Brønn med rikelig tilgang på vann i umiddelbar nærhet.

Leietid Utleid 2024
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger lett tilgjengelig sommerstid, like inntil bilveg. Koia ligger ca. 500 m fra Jutsjøen, bra fiskevann.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Ingen spesielle utover ordinært vedlikehold.