• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Remmenvangvillaen

Sist oppdatert: 27.01.2021 13:35 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Tømmerhus med flere rom oppført i 1 ½ etasje. Bygningen er satt opp av Martin Nordhaug og Martin Nordhagen i 1924/25.

Størrelse Bruttoareal 80 kvm
Fasiliteter

Det nye annekset som ble bygget i 2005 inneholder foruten 5 soveplasser også vaskerom, dusj og toalett.

Leietid Utleid 2022
Depositum 0
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia har en helt spesiell plass i Stange Almennings historie all den tid bygningen er oppført som ei hytte på en gammel setervang. Stedet er lett tilgjengelig på sommer en da det er vei helt frem. På vinterstid må du regne en drøy halvtime på ski for å komme hit inn hvis vegen ikke er brøytet. Ved inngåelse av leiekontrakt kan det forhandles frem en brøyteavtale for lettere tilgjengelighet på vinteren.

Jakt og fiske

Stedet leies ut med eget eksklusivt jaktterreng. Inneværende periode er dette feltet tildelt 5 elger/år. I tillegg er det et omfattende tilbud på annen jakt. Egen kontrakt for disse tilbudene forhandles mellom partene.

Vedlikeholdsbehov

Koia fremstår som meget godt vedlikeholdt med høy standard.