• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Remmenbekkoia

Sist oppdatert: 10.11.2021 14:04 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Stor tømmerkoie i halvannen etasje med god standard.

Størrelse 11,2 x 6,3 m
Fasiliteter

Mulighetene er mange da koia har mye areal.

Leietid Utleid 2026
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger like inn til vegen som fører inn til Remmenvangen i den nord-østlige delen av Stange Almenning. Skogsbilveg fører helt frem til koia. Denne har vært brøytet om vinteren (mellom vinterferie og påske) de siste åra. Koia egner seg meget godt for større familier eller firmaer i og med at det er mange sengeplasser.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Det ble lagt nye takplater, forkantbord og takrenner på koia sommeren 2007. Den fremstår i dag som godt vedlikeholdt.