• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Rasen Sagbrakke

Sist oppdatert: 27.01.2021 13:15 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Ny koie sommeren 2010 Denne er oppført som erstatning for koia som måtte rives for å gi plass til utvidelse av Fv.  24.

Størrelse 93 kvm
Fasiliteter

Ny koie som er god og varm sammen med rikelig plass for en større familie. Innlagt strøm.

Leietid Utleid 2022
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Hele nede ved stranda - Rasensjøen. 100 meter fra fylkesveg 24

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Kun normalt i forhold til slitasje på overflatebehandling.