• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Prøva

Sist oppdatert: 27.01.2021 13:30 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Koie i reisverk med flere rom. Koia har 2 etasjer. Byggeår ukjent.

Størrelse Boligflate på ca 70 kvm.
Fasiliteter

Stor familiekoie med mye plass.

Leietid Utleid 2022
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger syd i Stange Almenning. På sommeren er det bilveg helt frem. Vinterstid må en regne inntil 30 minutter på ski hvis vegen ikke er brøytet. Det er muligheter for å bli fraktet inn med snøscooter mot godtgjørelse. Koia er et bra utgangspunkt for jakt- og andre utmarksrelaterte opplevelser. I og med at koia er såpass stor, kan den være et godt utgangspunkt for en storfamilie.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

 

Vedlikeholdsbehov

Koia har nylig fått en ansiktsløftning, slik at det er kun behov for årlig vedlikehold i forhold til normal slitasje.