• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Prestsetra

Sist oppdatert: 27.01.2021 13:11 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Tømmerkoie med tre rom. Byggeår ukjent.

Størrelse Grunnflate ca 35 kvm
Fasiliteter

Flott tømmerkoie med god plass

Leietid Utleid 2025
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia er lett tilgjengelig med veg frem til døra på sommeren. Etter 20 minutter på ski en vinterdag er du framme ved inngangsdøra. Stedet egner ypperlig utgangspunkt for all slags utmarksvirksomhet.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

 

Vedlikeholdsbehov

Etter et til dels omfattende reparasjoner vinteren 2020 fremstår koia nå som meget godt vedlikeholdt. Det er derfor kun behov for årlig vedlikehold i forhold til normal slitasje.