• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Plassetra

Sist oppdatert: 04.01.2022 08:49 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Koie i reisverk. En av våre koier med høyest standard. Godt vedlikehold uten behov for større utbedringsarbeider.

Størrelse 6 x 8 m
Fasiliteter

3 rom, fordelt på stue, kjøkken og soverom.

Leietid Utleid 2027
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger på vestsiden av Rasensjøen, kun få meter fra sjøkanten. Dette er i det syd-østlige hjørne av Stange Almenning. Skogsbilveg som tar av fra Fv. 24 fører helt frem til koia. På vinterstid må en beregne 10 minutter på ski hvis veg ikke er brøytet. Koia egner seg meget godt for de som er glad i fiske og andre vannaktiviteter. Rasensjøen har forbindelse mer flere andre sjøer i området, noe som gir rike muligheter for kanopadling m.m.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Almenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia fremstår som godt vedlikeholdt. De nærmeste årene er det dermed ikke krav til større vedlikeholdsarbeider.