• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Petersborg

Sist oppdatert: 27.01.2021 13:07 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Tømmerstallen fra Stensby som sammen med den opprinnelige koia på Petersborg er restaurert vinteren 2010. Ett rom

Størrelse 5,6x4,9 meter
Fasiliteter

Koia er nyrestaurert med mineralull i gulv og tak. Ovnen sammen med en enkel kjøkkeninnredning gjør dette til ei trivelig stue. Ny skåle og utedo.

Leietid Utleid 2025
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia har enkel adkomst om sommeren, da det kun er 200 meters gange fra bilveg. I og med at vegen ikke er brøytet hver vinter, vil du måtte gå om lag 30 minutter på ski på oppkjørte løyper fra Løvlia. Koia gir meget gode opplevelsesmuligheter for deg som er friluftinteressert.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

 

Vedlikeholdsbehov