• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Øvre Tomrop

Sist oppdatert: 28.01.2021 09:54 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Tømmerkoie med ett rom. Byggeår ukjent.

Størrelse 5 x 4,5 m
Fasiliteter

Ei bra koia som med opprinnelig standard.

Leietid Utleid 2024
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger inntil bilveg på den vestre delen av allmenningen. Om vinteren må en regne med ca. 30 minutter på ski hvis vegen ikke er brøytet. Transport med snøscooter på kan ordnes mot godtgjørelse. Fin jaktkoie med bra småviltterreng like inntil koieveggen.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

 

Vedlikeholdsbehov

Etter en omfattende restaurering i 1999 fremstår koia som et lunt krypinn. Det er således kun behov for årlig vedlikehold i forhold til slitasje.