• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Østmo

Sist oppdatert: 28.01.2021 09:51 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Tømmerkoie med to rom. Byggeår ukjent.

Størrelse Grunnflate ca 35 kvm
Fasiliteter

Nyrestaurert veg fra Gammelsaga letter adkomsten i større deler av året.

Leietid Utleid 2024
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

En av de større koiene vi har i Stange Almenning. Grei adkomst om sommeren, 10 minutter langs en sti. Vinterdagen krever en drøy ½ time på ski.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia er renovert med blant annet nytt tak sommeren 2002. Det er således kun behov for årlig vedlikehold i forhold til normal slitasje.