• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Opptjernsstøen

Sist oppdatert: 27.01.2021 13:06 | Utleid | God tilgjengelighet

Byggeteknisk

Tømmerkoie med ett rom. Oppført 1920. I tillegg er det innredet soverom i uthuset.

Størrelse 5,1 x 4,6 m
Fasiliteter

Nærhet til Harasjøen med en mengde muligheter.

Leietid Utleid 2023
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger om lag 500 m fra Fv.24, like langt fra Harasjøen. Foruten fiske fra båt på sjøen er koia et gunstig utgangspunkt for jakt-opplevelser og annen rekreasjon i naturen.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

 

 

Vedlikeholdsbehov

Ingen spesielle utover ordinært årlig vedlikehold.