• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Maribo

Sist oppdatert: 27.01.2021 12:45 | Utleid | Noe gangavstand

Byggeteknisk

Her er stallen ombygd til koie. Dette av den grunn at tidligere leietaker ønsket en slik løsning. Tømmeret fra koia er benyttet til å reparere Peterskoia v/Gransjøen. Med andre ordet en flytting i tråd med tidligere tiders gjenbruk.

Alstå "sirkulærøkonomi"

Størrelse 4,8 x 4,7 m
Fasiliteter

I tillegg er stallen bygd om til anneks år 2001.

Leietid Utleid til 2016
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger inntil barskogreservatet på Årkjølen. På sommerstid er det om lag 25 minutters gange fra bilveg. På vinterstid må en regne en drøy time hvis vegen ikke er brøytet innover i området. Transport med snøscooter kan ordnes mot godtgjørelse. Koia er gunstig til for jaktopplevelser

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

 

Vedlikeholdsbehov

Det er ikke behov for noe ekstraordinært vedlikehold utover ordinær maling som følge av årlige slitase.