• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

London

Sist oppdatert: 27.01.2021 12:24 | Utleid | Noe gangavstand

Byggeteknisk

Som det fremgår av navnet er dette en gammel tømmerkoie m/historie !!!

Størrelse 5 x 4 m
Fasiliteter

I nærheten av ski/hundeløype.

Leietid Utleid 2022
Depositum Halvt års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia ligger langs skiløypa som fører inn i den nordre delen av Stange Almenning. Det tar rundt regnet 30 minutter å gå inn til koia både sommer som vinter.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

 

Vedlikeholdsbehov

Koia ble renovert i år 2000. Det er således kun behov for ordinært vedlikehold.