• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Lillebo

Sist oppdatert: 27.01.2021 12:22 | Utleid | Ved helårsvei

Byggeteknisk

Dette er ei hytte som er oppført i reisverk ca. 1972.

Størrelse 8 x 5 m
Fasiliteter

Fine muligheter for fisking og bading med egen usjenert brygge.

Leietid Utleid 2023
Depositum Halvt års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

På ei nydelig tomt i strandkanten til Malungtjernet uten innsyn fra andre hus / hytter. Helårs bilveg med egen innkjøring fra Fv24 med mulighet for å låse bommen bak deg. 

Hytta ligger 400 m nord for Malungen Gjestegård. 

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Hytta fremstår som godt vedlikeholdt.