• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Librakka

Sist oppdatert: 23.11.2022 13:38 | Utleid | Ved helårsvei

Byggeteknisk

Koie med to rom oppført i reisverk. Byggeår ukjent.

Størrelse Grunnflate ca 40 kvm.
Fasiliteter

Helårsveg til døra.

Leietid Utleid 2022
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Beliggenheten gjør at koia er et ypperlig utgangspunkt for all slags utmarksvirksomhet. Skiløyper blir kjørt opp i området.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia har nylig fått en ansiktsløftning og fremstår som godt vedlikeholdt, slik at det er kun behov for årlig vedlikehold i forhold til normal slitasje.