• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Kupa

Sist oppdatert: 26.01.2021 13:14 | Utleid | Noe gangavstand

Byggeteknisk

Tømmerkoie med to rom. Oppført før 1946

Størrelse 8,2 x 4,4 m
Fasiliteter

Koia har en unik beliggenhet like ned til Sotsjøen, nord i Romedal Almenning

Leietid Utleid 2023
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Det er ikke helårsveg frem til koia. På sommerstid er det ca 35 min. gange fra bilveg i Romedal Almenning. Men det kan benytteas robåt som gir noe kortere "reisetid". Fra naboeiendommens vegnett er det kun  5 minutters gange frem til hytta i perioden hvor dette vegnettet er åpent.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia er godt vedlikeholdt med blant annet nye vinduer. Det er således ikke behov for annet en normalt årlig vedlikehold.