• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Knuktårnet

Sist oppdatert: 01.03.2021 08:05 | Utleid | Noe gangavstand

Byggeteknisk

Koie som opprinnelig er oppført i tømmer. Senere kledd med villmarkspanel. Fire rom med blant annet kjøkken og soverom foruten gang og stue. Byggeår 1903. Utsiktstårn på toppen.

Størrelse Grunnflate ca 40 kvm
Fasiliteter

Fra Knukberget 618 moh kan du på en godsværsdag se 11 forskjellige kirker. Bildet har vi fått tilsendt er tatt i vinterstemning 6. februar 2021.

Leietid Utleid 2022
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia har en spesiell plass i Stange Almennings historie der den er plassert på det høyeste punktet i allmenningen. Den er oppført rundt forrige århundreskifte som ei brannvakthytte. En tur til Knuktårnet byr på en spennende opplevelse for deg tar bryet med å bestige berget. På sommerstid må du regne ½ time på beina med skikkelig motbakke. En tur på vinteren vil kreve 1 time på ski hvis vegene i området ikke er brøytet. Stedet er unikt !!!

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia er fullstendig renovert i perioden 1999- 2003, det er således kun behov for årlig vedlikehold i forhold til normal slitasje.