• Besøksadresse Vallsetvegen 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Jøssingbo

Sist oppdatert: 04.01.2022 08:34 | Utleid | Ved helårsvei

Byggeteknisk

Koie med ett rom. Byggeår ukjent. Nytt uthus oppført 2016

Størrelse Grunnflate ca 30 kvm.
Fasiliteter

Flott utsikt over Gransjøen

Leietid Utleid 2022
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia er lett tilgjengelig med veg frem til døra på sommeren. I vinterhalvåret er det ca. 100 meter å gå hvis vegen ikke er brøytet. Beliggenheten gjør at koia er et ypperlig utgangspunkt for all slags utmarksvirksomhet. Skiløyper blir kjørt opp i området. Vannene i nærheten innbyr til så vel bading som annen vannaktivitet som er til dels fiskerike. Barnevennlig.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia fikk en ansiktsløft med blant ny maling og inngangsparti i 2016. Videre er det foretatt en del maling innvendig. Koia er dermed svært tiltalende der den står.