• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Gråbeindalskoia

Sist oppdatert: 27.01.2021 09:23 | Utleid | Noe gangavstand

Byggeteknisk

Tømmerkoie med ett rom, innvendig panelt. Arkivet vårt forteller at den ble bygget under siste verdenskrig. Nærmere bestemt 1943

Størrelse 5,5 x 5 m
Fasiliteter

Koia som ligger i et litt røft og spennende terreng.

Leietid Utleid 2024
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Beliggenhet

Koia er et fint utgangspunkt for jakt- og villmarksopplevelse. Ut fra navnet skjønner vi at dette er et sted med historisk sus over. Merket sti går 100m vest for koia, 20 minutters gange fra bilveg på sommeren. Om viteren må du legge på ca. 45 minutter i tillegg.

Jakt og fiske

Kontrakten gir rett til å løse inntil 2 årskort for småviltjakt. Det er åpnet for ytterligere årskort i tillegg, men da øker årsleien for koia med kr.4000,- per kort utover de 2 som kontrakten hjemler. Maksimalt antall årskort kan være 4. I tillegg selges det fellingsretter på rådyr og bever i den grad det er slike ledig i forhold til tildelte kvoter det enkelte år. Det er også en mulighet for å delta på elg- og hjortejakt. Allmenningen tilbyr i tillegg en gjestekortordning etter nærmere regler. Fiskekort som gjelder alle elver og vann fås kjøpt hos lokal jeger- og fiskeforening.

Vedlikeholdsbehov

Koia er i bra stand. Imidlertid vil utleier utføre noen mindre reparasjoner i forhold til skadde stokker i laft m.m. Årlig nødvendig vedlikehold vil bli pålagt leietaker. Romedal Almenning vil holde materialer.