• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

Fløtdamkoia

Sist oppdatert: 04.01.2022 08:29 | Utleid | Noe gangavstand

Byggeteknisk

Koie oppført i reisverk fra 1951. Koia består av to rom. Opprinnelig bygget som ei fløterkoie.

Størrelse 7,1 x 5,6 m
Fasiliteter

Med sin størrelse har den god plass til en større familie. Eget tørkerom i forbindelse med inngangspartiet.

Leietid Utleid til 2031
Depositum 1/2 års leie
Visning Etter avtale
Visningsinfo

Koia er lånt ut til DNT og er en av koiene langs Rondanestien. Koia er låst med DNTs nøkkel. For mer informasjon gå til: https://www.ut.no/hytte/3.1518/


Beliggenhet

Koia ligger langs Fallå, ca. 25 minutters gange fra bilveg på sommerstid. På vinterstid må du regne med ca. 45 minutter på ski hvis vegen ikke er brøytet. Transport med snøscooter på kan ordnes mot godtgjørelse. Koia ligger i et godt jaktterreng.

Jakt og fiske

 

Vedlikeholdsbehov

Da koia nylig er restaurert er kun behov for ordinært årlig vedlikehold de nærmeste årene.